Човекът е тяло и ум. Движи се и мисли. Има нужда от храна и почивка.